inside

Prijungimo ir ventilių technologija

Centrinis pajungimas. Projektavimo, montavimo ir finansinis pranašumas.

Jungčių matmenys yra identiški visuose radiatorių modeliuose, todėl sumontavus vamzdžius dar galima laisvai pasirinkti radiatoriaus tipą. Taip pat vėliau galima pasirinkti ir ilgį bei aukštį. Prie to dar prisideda laiką ir išlaidas taupanti dvipakopio montavimo galimybė. Visiškai išvedžioti vamzdyną ir patikrinti sistemą galima ir be radiatorių. Aiškiai atskiriami vamzdyno išvedžiojimo ir galutinio montavimo darbai. Kiekvieną radiatorių reikia montuoti tik vieną kartą – pačioje pabaigoje. Tokiu būdu išvengiama ne tik radiatriaus pažeidimo pavojaus statybos darbų metu, bet ir sumažėja išankstinės statybų išlaidos.

Zeichnung Ventiltechnik Kermi Heizwand

Pažangi šildymo technologija energijai sutaupyti

Reikšmingos energijos taupymo atsargos slypi hidrauliniu požiūriu optimaliai sureguliuotoje šildymo sistemos įrangoje. „Kermi“ apatinio pajungimo radiatoriuose yra skirtingi, priklausomai nuo radiatoriaus galingumo, kv nustatymai.

Ventiliai, kuriuose nustatomos per didelės Kv vertės, praranda savo reguliavimo funkciją. Kai temperatūra nukrenta žemiau nustatytosios vertės, ventilis atsidaro, o patalpos temperatūrai pakilus aukščiau nustatytos ribos - ventilis užsidaro. Termostatinis ventilis turi funkcijas atidaryta/uždaryta. Kitaip yra „Kermi“ termostatiniuose ventiliuose. Jie užtikrina, kad į radiatorių patektų tik toks srautas, kuris reikalingas šilumos poreikiui patenkinti.

Dėl skirtingų kv verčių, suderintų su radiatoriaus galia, užtikrinama galimybė reguliuoti termostatinį ventilį visame temperatūros reguliavimo diapazone. „Kermi“ apatinio pajungimo radiatoriai turi optimalią apatinio pajungimo galimybę.

„Kermi“ ventilių technologija

„Kermi“ apatinio pajungimo radiatoriai priklausomai nuo šiluminės galios turi gamykliškai nustatytą termostatinį ventilį. Su standartiškai įmontuotais ventiliais galimi 8 pagrindiniai kv verčių nustatymai ir 7 tarpiniai nustatymai. Kad visame galios diapazone valdymo tikslumas išliktų vienodas, mažuose radiatoriuose įmontuojami ypač tikslūs termostatiniai ventiliai.

Gamykliniai nustatymai

Iš 15 galimų kv nustatymų, 5 iš jų yra nustatyti gamykliškai. Gamykliniai kv verčių nustatymai yra pritaikyti standartinei šildymo įrangai (pvz., namams, kuriuose gyvena viena arba dvi šeimos), kai diferencinis slėgis (Δp) yra 100 mbar.

Gamyklinių termostatinių ventilių nustatymų privalumai

Pastatuose, kurių naudingasis plotas yra iki 1000 m² bemaž idealus sistemos hidraulinis balansas (pagal Aachen auštosios mokyklos sertifikatą, prof. dr. inž. Rainer Hirschberg.)
KfW bankų grupės finasavimo suteikimo sąlygose nurodoma, kad iki 500 m² naudingojo ploto šildymo apytakos ratas turi būti aprūpinamas vienu siurbliu.

 • Naudoti hidraulinei pusiausvyrai palankesnį veiksnį energetiniu požiūriu vertinant pastatus galima pagal DIN EN 18599 standartą
 • Atliekant šilumos šaltinių ir šildymo sistemų patikrą teigiamai įvertinama pagal DIN EN 15378 arba DIN 4792
 • Atitinka esamų finansavimo programų sąlygas
 • Projektuotojai ir specializuoti montuotojai sutaupo laiko, nes
  - mažiau darbo projektuojant
  - trumpesnis reguliavimo laikas darbų atlikimo vietoje
 • tiesioginis, teigiamas poveikis pastato energetinio naudingumo sertifikatui gauti
 • iki 6 % daugiau sutaupoma energijos lyginant su hidrauliniu požiūriu nesuderinta įranga; papildomai sutaupoma iki 20 % energijos, reikalingos cirkuliaciniam siurbliui
Kermi Anschluss- und Ventiltechnik - Hydraulischer Abgleich

„Kermi“ ventilių savybės ir privalumai

 

 • Nuolat atsidarinėjantys ir dėl to tolygiai reguliuojami
  Privalumai:
  - galima tiksliau suderinti
  - geresnė integruotų dalių valymo (skalavimo) galimybė
  - rečiau gendantys
 • Du skirtingi ventilių dydžiai
  Privalumas:
  - tikslesnis reguliavimas net ir mažuose radiatoriuose
 • Ventiliai paženklinti skirtingomis spalvomis priklausomai nuo kv vertės
  Privalumas:
  - iš karto atpažįstama kv vertė
  - atsarginė dalis (tiekiama visiškai atidaryta) lengvai pakeičiama
 • Sertifikuoti pagal EN 215 (registracijos numeris 6T0002 + 6T0006)

Idealus hidraulinis balansas

Remiantis Aachen aukštosios mokyklos tyrimu, į šildymo sistemą, kuri apšildo iki 1000 m² naudingojo ploto, integruoti „Kermi“ termostatiniai ventiliai su gamykliniais nustatymais ir nesiimant jokių papildomų veiksmų hidrauliškai susibalansuoja.

Išsamūs tyrimai parodė, kad šie gamykliniai nustatymai gali būti laikomi hidrauliniu balansavimu todėl, kad idealiai subalansuotame vamzdyne šilumos perdavimo metu atsiranda tik maždaug 0,5 % papildomos šiluminės energijos ir šį kiekį galima palyginti su įprastais netikslumais atliekant detalius skaičiavimus ir esant įprastoms nustatymų paklaidoms.

Šildymo įranga, kurios radiatoriuose integruotų termostatinių ventilių parametrai yra nustatyti gamykliškai, techniniu požiūriu energetiniame vertinime (pvz., pagal DIN V 18599) įvardijama kaip hidrauliškai subalansuota.

Hidraulinis balansavimas