inside

Hidraulinis balansavimas

Hidraulinis pastatų vamzdynų balansavimas yra būtinas tiek ekonominiu, tiek ir ekologiniu požiūriu. To reikalaujama ir atitinkamuose DIN standartuose ir reglamentuose. Tik pakankamai karštu vandeniu aprūpinamas radiatorius gali atiduoti reikiamą kiekį šilumos ir tinkamai patenkinti kliento poreikius.

Kas yra hidraulinis balansavimas?

Hidraulinis reguliavimas – tai procesas, kurio metu karšto vandens srautas apribojamas iki tiek, kad į kiekvieną sistemos radiatorių atitinkamai patektų tas šilumos kiekis, kurio jam reikia. Šiandien įprasta šilto vandens sistema su siurbliu turi paskirstyti šilumą tolygiai atsižvelgiant į visų šildomų patalpų poreikį. Šis šilumos paskirstymas priklauso nuo vandens srauto kiekio, pasiskirstančio vamzdyne priklausomai nuo šildymo galios.

Hidraulinio balansavimo privalumai:

  • Sutaupoma energijos (iki 6 %)
  • Aplinkos apsauga (mažesnė CO2 emisija)
  • Komfortas (jokio perteklinio ir nepakankamo šilumos tiekimo, jokių garsų radiatoriuose)
  • Atitinkamų nuostatų įgyvendinimą ir stebėseną patvirtinanti dokumentacija (pvz., energetinio naudingumo sertifikatas, EN 15378, EN 18599)

Subalansuota prieš nesubalansuotą sistemą

Hydraulischer Abgleich - abgeglichenes System
Subalansuota sistema
Hydraulischer Abgleich - nicht abgeglichenes System
Nesubalansuota sistema

Kas vyksta sistemoje, kai ji nėra hidrauliškai subalansuota?

Centralizuoto šildymo sistemos įrenginys nepakankamai aprūpina šiltu vandeniu labiau nutolusius ir hidrauliniu požiūriu nepatogioje vietoje esančius radiatorius. Dėl šios priežasties labiau nutolę kambariai apšildomi nepakankamai, o arčiau centralizuotos šildymo sistemos įrenginio esantys kambariai sušyla per daug. Dažnai paaiškėja, kad galima nepakankamo šilumos paskirstymo priežastis yra per maži siurbliai, per žema įtekančio srauto temperatūra arba per mažas šilumos šaltinis. Tada sumontuojami per dideli siurbliai, per stipriai pakeliama įtekančio srauto temperatūra arba netinkamai sureguliuojama šildymo sistema. Tokių veiksmų rezultatas yra srauto judėjimo garsai šildymo sistemoje, kambariuose per karšta arba jie nepakankamai aprūpinami šiluma. Be to, su tuo yra susijęs per didelis energijos suvartojimas, reikalingas šilumos gamybai ir jos paskirstymui.

Kaip išspręsti šią problemą?

Kermi Anschluss- und Ventiltechnik - Hydraulischer Abgleich

Šią problemą galima išspręsti tik atliekant hidraulinį balansavimą, pvz., nustatant tinkamas kv vertes, dėl kurio visuose šilumos paskirstymo tinkle esančiuose radiatoriuose atsiras panašus pasipriešinimas ir bus panaudojamas optimalus energijos kiekis.

Remiantis Aachen aukštosios mokyklos tyrimu, į šildymo sistemą, kuri apšildo iki 1000 m² naudingojo ploto, integruoti „Kermi“ termostatiniai ventiliai su gamykliniais nustatymais ir nesiimant jokių papildomų veiksmų prilygsta hidrauliniam balansavimui.

Prijungimo ir ventilių technologija