inside
„Kermi“ vožtuvų technologija ir hidraulinis balansavimas

Radiatorių vožtuvų technologija

Nors vožtuvo nesimato iš išorės, nes jis yra už termostato galvutės, tačiau dėl to nesumenkėja jo įtaka optimaliam radiatoriaus veikimui. Visuose „Kermi“ apatinio pajungimo radiatoriuose naudojama moderni vožtuvų technologija, su kuria užtikrinamas itin tikslus reguliavimas, patogus šildymas ir energijos efektyvumas. Taip „Kermi“ nustato naujus radiatorių vožtuvų technologijos standartus – pirmiausia taip pat paprastesnio hidraulinio balansavimo.

„Kermi“ vožtuvų technologija

Hidraulinis balansavimas bendrai

Hidraulinis pastatų vamzdynų balansavimas yra būtinas tiek ekonominiu, tiek ir ekologiniu požiūriu. Toks reikalavimas yra nustatytas taip pat ir vieningai taikomuose DIN standartuose bei taisyklėse. Tik pakankamai karštu vandeniu aprūpinamas radiatorius gali atiduoti reikiamą kiekį šilumos.

Hidraulinis reguliavimas – tai procesas, kurio metu tūrinis karšto vandens srautas apribojamas iki tiek, kad į kiekvieną sistemos radiatorių atitinkamai patektų tas šilumos kiekis, kurio jam reikia. Kiekvienoje šildymo sistemoje su atskira šilumos gamyba ir šilumos atidavimu šildomoms zonoms susiduriama su poreikius atitinkančio šilumos paskirstymo problema.

Šiandien įprasta šilto vandens sistema su siurbliu turi paskirstyti šilumą tolygiai, atsižvelgiant į visų šildomų patalpų poreikį. Šis šilumos paskirstymas priklauso nuo tūrinio vandens srauto, pasiskirstančio vamzdyne pagal šildymo našumą. Tačiau tai pasiekiama tik retais atvejais. Šildymo sistemos vanduo iš šilumos generatoriaus teka pagal mažiausio pasipriešinimo principą trumpiausiu keliu atgal į centrinį šildymo sistemos mazgą. Įprastai šis kelias eina pro šalia cirkuliacinio siurblio esantį artimiausią šildymo tinklo radiatorių. Centrinis šildymo sistemos mazgas nepakankamai aprūpina šiltu vandeniu labiau nutolusius ir hidrauliniu požiūriu nepatogioje vietoje esančius radiatorius. Dėl šios priežasties labiau nutolusios patalpos šildomos nepakankamai, o arčiau centrinio šildymo mazgo esančios patalpos sušyla per daug.

Praktikoje ši problema dažnai įvertinama neteisingai. Dažnai paaiškėja, kad galima nepakankamo šilumos paskirstymo priežastis yra per maži siurbliai, per žema įtekančio srauto temperatūra arba per mažas šilumos generatorius. Tada sumontuojami per dideli siurbliai, per stipriai pakeliama įtekančio srauto temperatūra arba netinkamai sureguliuojama šildymo sistema. Tokių veiksmų rezultatas yra srauto judėjimo garsai šildymo sistemoje, per aukšta arba per žema patalpų temperatūra. Be to, šilumai pagaminti ir paskirstyti suvartojama per daug energijos. Šią problemą galima išspręsti tik atliekant hidraulinį balansavimą, pvz., nustatant tinkamas kv vertes, dėl kurio visuose šilumos paskirstymo tinkle esančiuose radiatoriuose atsiranda panašus pasipriešinimas ir naudojamas optimalus energijos kiekis.

Sistema su tinkamai atliktu hidrauliniu balansavimu

Tinkamai nustačius vožtuvo

kv vertę užtikrinamas tolygus karšto vandens paskirstymas.

Skirta „Kermi “ apatinio pajungimo radiatoriams tradicinėse sistemose galima pasiimti iš gamyklos .

Sistema be hidraulinio balansavimo

kv-Vožtuvų nustatymas „visiškai atidaryti“

Apatiniam radiatoriui (raudona spalva) tiekiama per daug šilumos, o viršutiniams – per mažai šilumos.

Šildymo sistema su hidrauliniu balansavimu

 

 

Hidraulinio balansavimo privalumai:

 • Sutaupoma energijos (iki 6 %)
 • Aplinkos apsauga (mažesnė CO2 tarša)
 • Komfortas (jokio perteklinio ir nepakankamo šilumos tiekimo, jokių garsų radiatoriuose)
 • Atitinkamų nuostatų įgyvendinimas ir jų kontrolė naudojant dokumentaciją (pvz., energetinio naudingumo sertifikatą, EN 15378, EN 18599)
 • Atitinka hidraulinio balansavimo reikalavimą pagal VOB ir EnEV
 • Energiškai efektyvių šilumos generatorių naudingumo koeficiento išnaudojimas
Šildymo sistema be hidraulinio balansavimo

Hidraulinis balansavimas ir KfW finansavimas

Gamyklinis vožtuvų parametrų nustatymas pagal Vokietijos centralizuotojo šilumos tiekimo pramonės asociacijos („Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft“, VdZ e.V.) pateiktą specifikaciją yra pripažintas kaip radiatorių vožtuvų hidrauliniam balansavimui prilygstantis metodas. Todėl jis atitinka naujausios, pvz., KfW bankų grupės, valstybinės finansavimo programos reikalavimus.

 

Gamykloje nustatyti „Kermi“ vožtuvai

„Kermi“ vožtuvai su „Kermi“ gamykliniais nustatymais

Išsamią informaciją apie „Kermi“ šoninio pajungimo radiatoriams rekomenduojamus „Kermi“ vožtuvus rasite naujausiame dokumente

Rekomenduojami „Kermi“ vožtuvai

Savybės ir privalumai

Atsižvelgiant į šiluminį našumą, „Kermi“ apatinio pajungimo radiatoriai turi gamykloje nustatytą vožtuvo įdėklą. Su standartiškai įmontuotais vožtuvų įdėklais galima atlikti 8 kv verčių pagrindinius nustatymus ir 7 tarpinius nustatymus. Kad visame galios diapazone valdymo tikslumas išliktų vienodas, mažuose radiatoriuose įmontuojami ypač tikslūs reguliavimo įdėklai. Iš galimų kv 15 nustatymų 5 yra nustatyti gamykloje. Gamykloje atliktas kv nustatymas yra suderintas tradicinėms šildymo sistemoms (pvz., namams, kuriuose gyvena viena arba dvi šeimos), kai diferencinis slėgis (Δp) yra 100 mbar.

Nurodymas naudojant vienvamzdę sistemą:
Jei apatinio pajungimo radiatoriai naudojami vienvamzdei sistemai, vožtuvo įdėklą reikia pasukti į padėtį „8“.

Vožtuvo įdėklas V3K / V4K / V6K-S

 • galima atlikti 8 pagrindinius ir 7 tarpinius kv verčių nustatymus

Tolydus nustatymas, nes naudojamas nuolat atsidarinėjantis reguliavimo elementas

 • galima tiksliau suderinti
 • galima geriau valyti (skalauti) įdėklus
 • rečiau genda

Dviejų skirtingų dydžių vožtuvai

 • Geresnė reguliavimo kokybė, taip pat naudojant mažesnius radiatorius

Vožtuvai pažymėti spalvomis – pagal kv vertę

 • Iškart atpažįstama kv vertė
 • Galima be problemų nustatyti atsarginę dalį (visada tiekiama pagal visą angos dydį)

Sertifikuota pagal EN 215

 • Registracijos numeris 6T0002 + 6T0006

 

Gamykloje atlikto vožtuvų nustatymo privalumai

1 punktas

Jei šildymo sistemos naudingasis plotas yra iki 500 m² arba visų dalinių tiekimo ir grąžinimo atšakų atkarpų ilgis yra mažesnis nei 100 m pasiekiamas beveik idealus hidraulinis balansavimas.

2 punktas

Sutaupoma energijos vidutiniškai iki 6 %.

3 punktas

Atitinka hidraulinio balansavimo reikalavimą pagal VOB C dalį / DIN 18380.

4 punktas

Atitinka reikalavimą dėl hidraulinio balansavimo atlikimo pagal EnEV.

5 punktas

Atitinka KfW ir BAFA paramos priemonėms taikomą sąlygą. Be hidraulinio balansavimo neteikiamos išmokos arba kreditai!

6 punktas

Privalumai rengiant pastato energetinio naudingumo sertifikatą.

7 punktas

Tinkamas šildymo sistemos eksploatavimas.

8 punktas

Labiau patenkinti klientai – mažiau skundų.

9 punktas

Projektuotojai ir specializuoti montuotojai sutaupo laiko.

Prisukama jungtis su integruotu vožtuvo įdėklu

„Kermi“ vožtuvų blokas su čiaupu – prisukama jungtis su integruotu vožtuvo įdėklu

Vožtuvų blokas su čiaupu „Kermi“ radiatoriams su 50 mm jungtimi

Visiems radiatoriams su 50 mm jungtimi „Kermi“ siūlo papildomą vožtuvų bloką su čiaupu. Taip pat jungtį galima prisukti naudojant integruotą vožtuvo įdėklą ir nustatomą apėjimo įtaisą, skirtą vietoje dvivamzdžio režimo perjungti vienvamzdį režimą. Galima įsigyti kampinės ir vientisos formos gaminius su standartiniu dekoratyviniu dangteliu. Naudojant aukštos kokybės, geriausiai tinkančius elementus, šoninio pajungimo radiatoriaus variantas puikiai pritaikomas pagal prijungimo situaciją.

 • Integruotas vožtuvo įdėklas, su tiekiamu srautu iš abiejų pusių, t. y. tiekimo atšaka galima iš kairės arba dešinės
 • Blokuojama apėjimo funkcija, dvivamzdėms ir vienvamzdėms sistemoms
 • Jungties matmuo 50 mm, užtvarinė radiatoriaus jungtis – per vožtuvą ir suklį
 • Kampinės arba vientisos formos gaminiai, su standartiniu dangteliu
 • Baltas (RAL 9016), chromo arba nerūdijančiojo plieno spalvos dangtelis