inside
Įmonės politika
„Kermi“ įmonės teritorijos aeronuotrauka

Įmonės politika Kokybė. Aplinkosauga. Energija. Darbų sauga.

Įsipareigojame laikytis tvarumo principo.

„Arbonia AG“ vykdo statybų technologijų veiklą vadovaudamasi tvarumo principu. Sektorius įsipareigoja užtikrinti kokybę, ekologiją, energijos efektyvumą ir užtikrinti saugumą bei prisiima atsakomybę visų suinteresuotų partnerių atžvilgiu, taip pat optimizuoja sąlygas, reikalingas tam, kad klientai liktų patenkinti, ir kad būtų užtikrinta ilgalaikė ekonominė nauda.

Nuotrauka: miškas rudenį

Mūsų tikslas

– gaminti efektyvius gaminius tausojant išteklius ir juos tobulinti gamybos proceso bei tolesnio naudojimo metu. Mes siekiame absoliučiai aukšto novatoriškumo lygio ir patikimos kokybės bei į klientų norus ir poreikius orientuoto požiūrio.

„Kermi“ darbuotoja

Atsakomybė už kokybę, aplinkos apsaugą, darbų saugą ir energiją

yra konkrečiai nustatyta mūsų vadybos sistemoje. Visi darbuotojai bendrai atsakingi už mūsų gaminių našumą ir funkcionalumą bei visų procesų efektyvumą. Todėl mes iš jų reikalaujame atsakingai atlikti užduotis ir tikslingai informuojame apie mūsų procesus, produktus ir paslaugas, susijusius su jų saugos, aplinkosaugos, energijos ir kokybės aspektais. Kad mūsų darbuotojai imtųsi tinkamų veiksmų, mes juos pastoviai informuojame, instruktuojame ir mokome. Vykdydami tikslingą asmeninio ir profesinio tobulinimosi programą, užtikriname hierarchinę dvasią savo darbuotojų komandoje, pasiruošimą darbui, lojalumą bei puikias su rinka, gamybos metodais ir gaminiais susijusias žinias.

Savo produktus, gamybos metodus ir darbo procesus

organizuojame taip, kad nebūtų keliamas pavojus darbuotojų saugumui ir sveikatai, klientams, vartotojams bei aplinkai. Kartu su valdžios institucijomis ir ekstremalių situacijų valdymo organizacijomis rengiame koncepcijas, veiksmų planus avarijų atvejais, imamės visų reikalingų priemonių darbuotojų, visuomenės ir aplinkos apsaugojimui. Įstatymų numatytos saugumo priemonės mums yra minimalūs reikalavimai.

Mes prisiimame įsipareigojimus išsikeldami savo tikslus

ir nustatydami nuolatinio mūsų paslaugų gerinimo bei valdymo sistemos efektyvumo gerinimo priemones. Investuodami mes įvertiname tausojantį išteklių panaudojimą. Remdamiesi kokybės, sveikatos, saugumo, energijos naudojimo ir aplinkosaugos rodikliais reguliariai įvertiname pasiektus tikslus ir likusias rizikas. Mūsų klaidos – tai mūsų šansai kurti pažangesniu ir geresnius gaminius. Mes sukuriame visas finansines ir struktūrines sąlygas, kad galėtumėme įgyvendinti savo tikslus. Nustatytais laikotarpiais vykdome ne tik vidinius, bet ir išorinius auditus, norėdami įvertinti ir pasitikrinti veiklą.

 

Pagal integruoto išteklių valdymo principą

mes nuolat stebime ir analizuojame mūsų medžiagų srautus. Atsižvelgdami į tai nuolat imamės priemonių medžiagų efektyvumui ir perdirbimui didinti bei atliekų kiekiui mažinti. Atliekos šalinamos pagal atliekų tvarkymo koncepciją.

Daugiau informacijos